โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

The Chiangmai Christian School
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
เพลงประจำโรงเรียน
    ผู้เข้าชมวันนี้
92    
    ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
211    
    ผู้เข้าชมเดือนนี้
601    
    ผู้เข้าชมทั้งหมด
601