ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ได้รับรางวัล อา...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน สถาปนิก 58' ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รีทรีตบุคลากรโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

รีทรีตบุคลากรโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2558 ดูรูปคลิกท...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจบหลักสูตรการศึกษา ม.6 รุ่นที่ 6 “ฉเวไนยกัม...

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดพิธีจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...