ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

อัลบั้มรูป : คืนสูเหย้าชาว ชค.2556

วันที่ 18 พ.ย. 2561
งานคืนสู่เหย้าชาวชค.ปี 2556 วันที่ 12 เมษายน 2556