ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

เชิญศิษย์เก่าเชียงใหม่คริสเตียนทุกท่านลงทะเบียน

วันที่ 16 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 98

เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกท่านลงทะเบียน
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ให้เป็นปัจจุบัน

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง