ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ลงทะเบียน

วันที่ 29 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 187
เชิญชวนศิษย์เก่าเชียงใหม่คริสเตียนทุกท่าน ลงทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง