ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

คืนสู่เหย้า เชียงใหม่คริสเตียน

วันที่ 18 มี.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 169
เรียนศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนทุกท่าน
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้กำหนดจัดงาน
"คืนสู่เหย้าชาวช.ค." ประจำปี 2557  ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.-22.00 น.
บัตรราคา 100 บาท

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง