ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
  • 02 มี.ค. 2562 สอบ O-net ม.6
  • 06 มี.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นม.1-ม.3
  • 06 มี.ค. 2562 สอบ NT ป.3
  • 07 มี.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-ป.6
  • 09 มี.ค. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
  • 28 มี.ค. 2562 ขายหนังสือ-สมุด
  • 28 มี.ค. 2562 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน