ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
  • 01 ต.ค. 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
  • 01 ต.ค. 2561 English Day Camp
  • 02 ต.ค. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6
  • 13 ต.ค. 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • 15 ต.ค. 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • 23 ต.ค. 2561 หยุดวันปิยมหาราช
  • 24 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
  • 27 ต.ค. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3