โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

The ChiangMai Christian School

ครูดีเด่น

วันที่ 16 ม.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1834

16 มกราคม 2556   เวลา 09.00 น.

คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ได้เข้าร่วม

UploadImage

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  เชียงใหม่
และ
มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีกับ

UploadImageคุณครูจิดาภา  จันทะสิทธิ์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูเขมิกา   ริกากรณ์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูจุฬารัตน์  สิทธิปราณี  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่


คุณครูใจทิพย์  มูลยศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2555
ของ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่


คุณครูนงลักษณ์  หาญใจ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา" ประจำปี 2555
จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่
 UploadImage

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พิธีจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 4 "กัลปานันต์" ปีการศึกษา 2555ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา 13.30 น.มีระเบียบนมัสการพระเจ้า ดังนี้- ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่- ดนตรีบรรเลง- ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าพิธี- (ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า- จุดเทียน โดย ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย- กล่าวต้อนรับ โดย นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- อารัมภบทธรรม สดุดี 121: 1-6 โดย ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- เพลงนมัสการพระเจ้า "เชิญองค์ราชาเกรียงไกร" โดย ที่ประชุม- อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบพระเยซูทรงตรัสสอน โดย นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า โรม 1:28-32- เทศนา "อย่าเดินในทางโลก" โดย ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย- อธิษฐานเผื่อนักเรียนจบหลักสูตร- กล่าวคำกำชับ โดย นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ โดย ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย นายศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มสงเสริมการศึกษาเอกชน สพป.เชียงใหม่ เขต 1- ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ โดย นางนงลักษณ์ หาญใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- โอวาทศิษย์เก่า โดย พันตรีชัยนาม กำเครื่อง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6- เพลงปฏิญาณ "ฉันจะซื่อสัตย์" และอธิษฐานของฟรานซิสแห่งอาซีซี โดย นักเรียนจบหลักสูตร- กล่าวคำอำลา โดย ตัวแทนนักเรียนจบหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น นางสาวปานน้ำผึ้ง เปาป้อ ภาษาจีน นางสาววรกาญจน์ โรจน์ประพันธ์ ภาษาอังกฤษ นางสาวปวีณา เลเสาะ ภาษาไทย นางสาววิภาพรรณ วงศ์เจริญ- เพลง "จากใจ ถึงใจ" C.M.C. โดย คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- เพลง "โอ้เวลาที่เราจำจาก" โดย นักเรียนจบหลักสูตร- เพลงนมัสการพระเจ้า "ความรักเป็นสายสัมพันธ์" โดย ที่ประชุม- ขอพระพร โดย ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย- ดนตรีบรรเลง (ขบวนผู้ประกอบพิธี คณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเดินออกจากที่ประชุม) ดูรูปคลิ๊กที่นี่
ด้วยกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2555ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าไปที่อัลบัม
งานประจำปี 2012 ร่วมฉลอง 50 ปี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 50 ปี แห่งพระพร 5 คำสอนของพระองค์ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 พิธีเปิด เวลา 18.00น. โดย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1รายการแสดง มีดังนี้ชุดที่ 1 ดอกไม้ของพระเจ้าสู่โลกอันสดใสชุดที่ 2 น้องพี่ร่วมใจเทิศไท้องค์ราชันชุดที่ 3 เพราะเรารักพระเจ้า จึงนำเราสู่ความภาคภูมิใจ 50 ปี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนชุดที่ 4 จากศรัทธาของพระเจ้าย่างก้าวสานสัมพันธ์อาเซียนชุดที่ 5 50 ปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเทิดไท้องค์ราชันชุดที่ 6 ร่วมฉลอง 50 ปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน