ค่ายคุณธรรม ม.6

ผู้เข้าชม : 236
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่