โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

The Chiangmai Christian School

โครงการธนาคารโรงเรียน

วันที่ 12 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 934
โครงการธนาคารโรงเรียน โดยความร่วมมือของธนาคารออมสินและโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ดูรูปคลิกที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อซ์้อใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจักษณ์ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เชียงใหม่คริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 24 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2013 ปล่อยตัว เวลา 06.00 น. เส้นทางตามแผนผังเส้นทางเดิน-วิ่ง เริ่มต้น สิ้นสุด ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ตามวันเวลาราชการ และในวันแข่งขันก่อนการแข่งขัน 30 นาที สอบถามรายละเอียดได้ที่ 19 ถนน เชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-1503
เนื่องจากโรงเรียนได้รับการขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้พิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่องความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ เป็นวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556