โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ผู้เข้าชม : 867

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน สถาปนิก 58' asa next ตัวตนคนไทย และนิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ๊ค เมืองทองธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีหมายกำหนดการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในโอกาสต่อไป